Informacje o technologii

Inwestycja polega na kompleksowej dostawie i montażu 145 instalacji kolektorów słonecznych o mocy zainstalowanej 0,54 MW do wspomagania ogrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych.

Na podstawie danych otrzymanych od przyszłych użytkowników instalacji dobrano 3 zestawy solarne:

  • Typ 1 – montaż kolektorów na obiekcie (2 szt. kolektorów, zbiornik 200 l). Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 3,1 kW – 94 szt.
  • Typ 3 – montaż kolektorów na obiekcie (3 szt. kolektorów, zbiornik 300 l). Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 4,67 kW – 45 szt.
  • Typ 5 – montaż kolektorów na obiekcie (4 szt. kolektorów, zbiornik 400 l). Moc zainstalowana kolektorów przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 6,23 kW - 6 szt.