Aktualności

Wpis nr 1 (1 z 2) Więcej wpisów |

Udostępnij

Informacja dla mieszkańców – podpisanie umowy na realizację projektu „Energia odnawialna w Gminie Sosnowica”

04.04.2018, 13:57:38

Gmina Sosnowica w dniu 14 czerwca 2016 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Energia odnawialna w Gminie Sosnowica” w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

W dniu 26 stycznia 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 212 866,19 zł.